De introductie van MPGcalc voor het maken van milieuprestatieberekeningen is een groot succes. Al meer dan 700 gebruikers beschikken over deze gratis software voor het maken van MPG-berekeningen in het kader van de omgevingsvergunning. Om MPGcalc nog breder inzetbaar te maken zijn DGMR en NIBE een samenwerking aangegaan.

read more